Programi kontinuirane edukacije

U oblasti kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika 17 programa CERMESa je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

2018.

Fizička aktivnost ili lek? Stručni sastanak broj A-1-483/17

2017.

Značaj motivacije u promociji fizičke aktivnosti. Stručni sastanak broj A-1-832/17

Depresija i fizička aktivnost.  Stručni sastanak broj A-1-833/17

2014.

Tehnike vizuelizacije i disanja u tretmanima detoksikacije organizma. Domaći kurs I kategorije broj A-1-2000/14

Unapređenje sistema upravljanja medicinskim otpadom kroz internu kontrolu. Domaći kurs I kategorije broj A-1-2854/13

2013.

Bezbedno korišćenje Internet tehnočogija u cilju prevencije zdravlja. Live-stream stručni sastanak broj A-1-2856/13

Tehnike meditacije i biofizički korelati – primena u preventivnoj medicini. Stručni sastanak broj А-1-1247/13 

Ishrana, fizička aktivnost i zdravlje. Domaći kurs I kategorije broj А-1-1248/13 

Prevencija i unapređenje zdravlja putem fizičke aktivnosti na radu. Domaći kurs II kategorije broj А-1-772/13 

2012.

Preventivna medicina i tehnike samopomoći – praksa, inovacije, izazovi. Domaći kurs I kategorije broj А-1-850/2012 

Stanovanje – zdravstveni rizici. Domaći kurs II kategorije broj А-1-582/2012 

Ishrana u prevenciji i očuvanju zdravlja ljudi. Domaći kurs I kategorije broj А-1-585/2012 

2011.

Čestice suspendovane u vazduhu – zdravstveni, ekološki aspekt i procena uticaja na zdravlje. Domaći kurs I kategorije broj A-1-3676/10

Kako napisati i prezentovati stručni rad? Domaći kurs I kategorije broj А-1-3776/10

Urbana ekologija i zdravlje ljudi. Domaći kurs I kategorije broj А-1-3677/10

Internet servisi u elektronskoj edukaciji zdravstvenih radnika. Domaći kurs I kategorije А-1-3678/10

2010.

Joga relaksacija u prevenciji i terapiji. Domaći kurs II kategorije broj А-1-3604/10

Projekti

  1. „Osnaživanje građana Pančeva u primeni metoda samopomoći u cilju unapređenja zdravlja“ – donator Gradska uprava grada Pančevo.
  2. „Preventivna medicina i tehnike samopomoći – praksa, inovacije, izazovi“ – donator Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. „Igraj bezbedno“ – donator Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.
  3. „Fit for Work“ - donator Strabag.
  4. „Jabuka na dan – zdravlje na dar“ - donator Strabag.
  5. „Novi život starih stvari uz trotočkaš mali“ – donator Gradska uprava grada Pančevo.
  6. „Dan zdravlja“ - donator Strabag.