Centar za edukaciju i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji (CERMES) je osnovan juna 2010. godine  kao nestranačko, nevladino i neprofitno multidisciplinarno udruženje.

Misija Centra je unapređenje kvaliteta života i zdravlja ljudi, unapređenje kvaliteta životne sredine i istraživanje, razvoj i implementiranje inovacija u sve tri oblasti: medicini, ekologiji i socijalnoj zaštiti.

Centar je na osnivačkoj skupštini okupio dvadesetak stručnjaka u različitim oblastima sa bogatim iskustvom i nizom objavljenih radova na naučnim i stručnim skupovima, kao i u nacionalnim i inostranim časopisima. Članovi Centra su i mladi, studenti, koji već imaju iskustvo u vođenju i realizaciji projekata ili su na neki drugi način pokazali svoje vrednosti.

Centar je otvorenog karaktera, pristupačan svima koji žele da sarađuju u skladu sa našim ciljevima, bilo da su u pitanju pojedinci, vladine ili nevladine organizacije u zemlji i inostranstvu.

Želja nam je da negujemo kolektivni duh, da podržimo sve dobre ideje i pomognemo da se one realizuju.

Statut Cermesa

Etički kodeks