Članstvo u CERMES-u

Ukoliko zelite da postanete član CERMESa, da kreirate programe, učestvujete u projektima, edukujete se, volontirate ili se jednostavno družite i pratite naš rad, pridružite nam se.

Članstvo je besplatno.

Pristupnicu možete preuzeti ovde i poslati je na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Linkovi

http://staniste.org.rs/

www.pgcvp.rs 

ETIČKI KODEKS

 

Centar za edukaciju i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji prihvata

ovaj Etički kodeks kao model dostojnog ponašanja, koji usmerava sveukupnu

delatnost ostvarenju najviših ekoloških, humanih, etičkih i filantropskih ideala.

Centar obvezuje svoje članove da razvijaju vlastitu svest o etičkim pitanjima i

da se pridržavaju ovog Kodeksa. Sa Kodeksom moraju biti upoznati svi budući

članovi prilikom pristupanja u Udruženje.

 

Ovaj Kodeks daje zajednički skup vrednosti, koji članovi Centra za edukaciju

i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji uvažavaju u svom delovanju u

zajednici.

 

Svojim delovanjem članovi podstiču zajedništvo i ravnopravnost u

ostvarivanju programskih ciljeva.

U svom radu i delovanju članovi Centra se obavezuju da će u svakoj

prilici voditi računa o poštovanju osnovnih ljudskih prava.

Članovi Centra nastoje u svojoj zajednici pomagati pri aktivnostima koje

podižu ekološku svest, moralnost i etiku.

Sav rad i sve aktivnosti članova Centra treba da su usmerene u cilju

boljeg funkcionisanja Centra.

Svaki član Centra upravlja realizacijom svog projekta, ali vodi računa da u

izradu projekta uključi što veći broj članova.

Član Centra je obavezan da pruži pomoć pri izradi drugih projekata, u

skladu sa svojim znanjem i mogućnostima.

Obavezno je da se svi članovi Centra korektno ponašaju jedni prema

drugima, da neguju timski rad i duh prijateljstva.

Svi članovi sarađuju s Upravnim odborom u kontroli i promociji etičkih

pitanja.

 

U kontaktima sa saradnicima i drugim osobama, članovi Centra treba da

budu strpljivi i korektni, uvek dajući istinite, ispravne i potpune informacije.

 

Članovi Centra poštuju i štite privatnost drugih članova Centra.

 

Član koji uoči da drugi član krši principe etičkog ponašanja, dužan ga

je na to upozoriti i na neformalan način pokušati pomoći u razrešenju

problema.

 

Članovi preuzimaju potpunu ličnu odgovornost za vlastite javne nastupe.

Oni trebaju biti u skladu s Etičkim kodeksom.

 

Kada nastupaju ili kada komentarišu svoje aktivnosti u Centru u javnim

glasilima, pisanim člancima, na radiju ili televiziji, na javnim predavanjima i

slično, članovi iskazuju istinite tvrdnje i informacije

 

Članovi ne prikazuju tuđe ideje i podatke kao svoje. Plagiranje je

ekstremni oblik neetičnog odnosa prema tuđem radu.

 

Svi projekti koje Centar podržava, pokreće ili pomaže u pronalaženju

finansijskih sredstava za njihovu realizaciju moraju biti temeljena

na valjanim postupcima i tehnikama koje daju potrebne podatke za

interpretaciju i u skladu su sa namenom za koju se koriste.

 

Članovi Centra nastoje ostvariti i zadržati visok nivo kompetentnosti u

svom delovanju. Svesni granica svojih znanja i vlastite stručnosti pružaju

samo one usluge i služe se samo onim tehnikama za koje su kvalifkovani

obrazovanjem ili iskustvom.

 

Očekuje se da svaki član priprema redovno informacije za web-site Centra

i da njegov rad bude transparentan i dostupan i ostalim članovima Centra.

 

Popis članova Centra je vlasništvo Centra i ne može se bez dopuštenja

Upravnog odbora davati na uvid pravnim ili fizičkim licima izvan Centra.

 

Povrede propisa koje sadržava Kodeks razmatra Upravni odbor Centra, koji

procenjuje težinu povrede propisa i određuje sankcije.

 

Kodeks je podložan stalnim proverama i eventualnim dopunama i izmenama.

Upravni odbor Centra će periodično raspravljati o potrebama izmena i dopuna

Kodeksa.

 

Ovaj Etički kodeks se odnosi na sve članove Centra, kao i na sve projekte ili

delatnosti Centra.

 

Članovi Centra za edukaciju i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji

su prihvatili ovaj Etički kodeks na Osnivačkoj Skupštini Centra 18. juna 2010.

godine, kao model dostojnog ponašanja koji usmerava sve članove prema

visokim ekološkim i etičkim idealima.