Članstvo u CERMES-u

Ukoliko zelite da postanete član CERMESa, da kreirate programe, učestvujete u projektima, edukujete se, volontirate ili se jednostavno družite i pratite naš rad, pridružite nam se.

Članstvo je besplatno.

Pristupnicu možete preuzeti ovde i poslati je na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Linkovi

http://staniste.org.rs/

www.pgcvp.rs 

Akreditovani programi

2017.

Odluka Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije br. 153-02-489/2017-01 od 03.03.2017. godine. Rok važenja akreditacije: 03.03.2018. godine.

Fizička aktivnost ili lek? Stručni sastanak I kategorije broj A-1-483/17, 2 boda za slušaoce. Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstvenih tehničari,fizioterapeuti, radni terapeuti. Kotizacija: 2000,00din. Informacije i prijave na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Značaj motivacije u promociji fizičke aktivnosti. Stručni sastanak I kategorije broj A-1-832/17, 2 boda za slušaoce. Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstvenih tehničari, fizioterapeuti, radni terapeuti. Kotizacija: 1000,00din. Informacije i prijave na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Depresija i fizička aktivnost. Stručni sastanak II kategorije broj A-1-833/17, 1 bod za slušaoce. Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstvenih tehničari, fizioterapeuti, radni terapeuti. Kotizacija: 1000,00din. Informacije i prijave na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2014.

Odluka Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije br.  153-02-1979/2014-01 od 18.08.2014. godine. Rok važenja akreditacije: 18.08.2015. godine.

Tehnike vizuelizacije i disanja u tretmanima detoksikacije organizma. Domaći kurs I kategorije broj A-1-2000/14 vrednovan sa 5 bodova za slušaoce. Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstvenih tehničari, sanitarni tehničari, sanitarno-ekološki inženjeri. Kotizacija: 2000,00din. Informacije i prijave na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Odluka Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije br.  153-02-1979/2014-01 od 19.05.2014. godine. Rok važenja akreditacije: 19.05.2015. godine.

Uzorkovanje - od odabira metode do akreditacije. Domaći kurs I kategorije broj A-1-1534/14 vrednovan sa 5 bodova za slušaoce. Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, zdravstveni tehničari. Kotizacija: 2000,00din. Informacije i prijave na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2013.

Odluka Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije br.  153-02-4068/2013-01 od 15.11.2013. godine. Rok važenja akreditacije: 15.11.2014. godine.

Unapređenje sistema upravljanja medicinskim otpadom kroz internu kontrolu. Stručni sastanak broj A-1-2854/13 vrednovan sa 2 boda za slušaoce. Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstvenih tehničari, sanitarni tehničari, sanitarno-ekološki inženjeri. Kotizacija: 500,00din. Informacije i prijave na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bezbeno korišćenje Internet tehnologija u cilju prevencije zdravlja. Live-stream stručni sastanak broj A-1-2856/13 vrednovan sa 2 boda za slušaoce. Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstvenih tehničari, sanitarni tehničari, sanitarno-ekološki inženjeri. Kotizacija: 0,00din. Informacije i prijave na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Odluka Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije br. 153-02-1827/2013-01 od 13.05.2013.godine. Rok važenja akreditacije: 17.05.2014. godine.

Tehnike meditacije i biofizički korelati - primena u preventivnoj medicini. Stručni sastanak broj А-1-1247/13 vrednovan sa 2 boda za slušaoce. Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, ostali. Kotizacija 750,00din. Informacije i prijava: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ishrana, fizička aktivnost i zdravlje. Domaći kurs I kategorije broj А-1-1248/13 vrednovan sa 5 bodova za slušaoce. Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, ostali. Kotizacija 2000,00din. Informacije i prijava: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Odluka Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije br. 153-02-562/2013-01 od01.03.2013.godine. Rok važenja akreditacije: 01.03.2014. godine.

Prevencija i unapređenje zdravlja putem fizičke aktivnosti na radu. Domaći kurs I kategorije broj  А-1-772/13 vrednovan sa 5 bodova za slušaoce. Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.Prijavite se na email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  .

2012.

Odluka Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije br. 153-02-1464/2012-01 od17.05.2012.godine. Rok važenja akreditacije: 17.05.2013. godine.

Ishrana, fizička aktivnost i zdravlje. Domaći kurs I kategorije broj  А-1-1803/2012 vrednovan sa 5 bodova za slušaoce. Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, nutricionisti, dijetetičari, sanitarni tehničari.

 

Odluka Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije br. 153-02-321/2012-01 od01.03.2012.godine. Rok važenja akreditacije: 01.03.2013. godine.

Preventivna medicina i tehnike samopomoći – praksa, inovacije, izazovi. Domaći kurs I kategorije broj  А-1-850/2012 vrednovan sa 4 boda za slušaoce. Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, zdravstveni tehničari, sanitarni tehničari, medicinske sestre, fizioterapeuti, radni terapeuti.

Stanovanje – zdravstveni rizici. Domaći kurs II kategorije broj  А-1-582/2012 vrednovan sa 3 boda za slušaoce. Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, zdravstveni tehničari, sanitarni tehničari.

Ishrana u prevenciji i očuvanju zdravlja ljudi. Domaći kurs I kategorije broj  А-1-585/2012 vrednovan sa 5 bodova za slušaoce. Ciljna grupa: lekari, nutricionisti, dijetetičari.

Dezinfekcija i sterilizacija – principi dobre prakse. Domaći kurs II kategorije broj  А-1-586/2012 vrednovan sa 3 boda za slušaoce. Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, sanitarni tehničari.

2010.

Odluka Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije br. 153-02-3968/2010-02 od 29.10.2010.godine. Rok važenja akreditacije: 29.10.2011. godine.

Joga relaksacija u prevenciji i terapiji. Domaći kurs II kategorije broj  А-1-3604/10 vrednovan sa 4 boda za slušaoce. Ciljna grupa: svi zdravstveni radnici i saradnici.

Čestice suspendovane u vazduhu – zdravstveni, ekološki aspekt i procena uticaja na zdravlje. Domaći kurs I kategorije broj  А-1-3676/10 vrednovan sa 6 bodova za slušaoce. Ciljna grupa: svi zdravstveni radnici i saradnici.

Urbana ekologija i zdravlje ljudi. Domaći kurs I kategorije broj  А-1-3677/10 vrednovan sa 6 bodova za slušaoce. Ciljna grupa: svi zdravstveni radnici i saradnici.

Internet servisi u elektronskoj edukaciji zdravstvenih radnika. Domaći kurs II kategorije broj  А-1-3678/10 vrednovan sa 4 boda za slušaoce. Ciljna grupa: svi zdravstveni radnici i saradnici.

Kako napisati i prezentovati stručni rad? Domaći kurs II kategorije broj  А-1-3776/10 vrednovan sa 4 boda za slušaoce. Ciljna grupa: svi zdravstveni radnici i saradnici.